Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HI Menu - položky konfiguračného okna

Objekt HI Menu umožňuje rozšíriť štandardný panel s ponukami v procese D2000 HI.

Editácia všetkých objektov v procese D2000 CNF prebieha v konfiguračnom okne, ktorého určitá časť obsahu je spoločná pre všetky editovateľné objekty a časť závisí od typu editovaného objektu.

Konfiguračné okno objektu typu HI menu pozostáva z nasledovných častí (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre.

Základné vlastnosti
Logické skupiny
Menu

Základné vlastnosti


Popis

Textový reťazec popisujúci objekt. Maximálny počet znakov: 128.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Menu


Menu môže obsahovať tri druhy položiek:

Typ položky   Popis
Popup Rozbaľovacie podmenu s popisom obsahujúce ďalšie položky.
Item Položka s popisom, ktorá sa môže odkazovať na objekt typu Graf, Schéma alebo Zostava.
Separator Oddeľovač.

Popis tlačidiel na vytváranie alebo modifikáciu menu:

Tlačidlo Popis
tlačidlo Vytvoriť novú položku Vytvorenie novej položky. Táto bude kópiou aktuálne vybratej položky.
tlačidlo Zmazanie položky Zmazanie aktuálne vybratej položky. V prípade popup položky sa automaticky vymažú aj podpoložky.
tlačidlo Vloženie separátora Vloženie separátora za aktuálnu položku.
tlačidlo Posuň hore Posun aktuálnej položky hore v rámci úrovne.
tlačidlo Posuň dole Posun aktuálnej položky dole v rámci úrovne.
tlačidlo Posuň vľavo Zaradenie aktuálnej položky do vyššej úrovne.
tlačidlo Posuň vpravo Zaradenie aktuálnej položky do nižšej úrovne.

Položka

Textový popis položky. Maximálny počet znakov: 80. Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Separátor

Ak je parameter zaškrtnutý, stlačenie tlačidla na vytvorenie novej položky vloží separátor.

Objekt

Meno objektu (graf, schéma alebo zostava), ktorý sa otvorí po výbere položky v procese D2000 HI.

Č. inšt.

Číslo inštancie, v ktorej sa má objekt otvoriť. Len pre objekty typu Graf a Grafická schéma.Konfiguračný dialóg a menu vytvorené na základe konfigurácie objektu typu HI menu.

HI Menu - Konfiguračné okno

Príklad nakonfigurovaného menu:

HI Menu - príklad
Write a comment…