Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nastavenie parametra Exportovací podadresár

Parameter "exportovací podadresár" pre objekty sa nastavuje viacerými spôsobmi:

 1. Výberom položky Nastavenie parametra Exportovací podadresár v menu Objekty.
 2. Nastavením parametra ako základnej konfiguračnej vlastnosti pri editácii objektu.

Nastavenie prostredníctvom menu Objekty


V prípade nastavenia cez menu Objekty v D2000 CNF sa otvorí nasledovné dialógové okno.

Exportovací podadresár

Exportovací podadresár pre objekty je možné nastaviť:

 1. Na základe príslušnosti v logickej skupine. Objekt sa musí nachádzať práve v jednej logickej skupine, inak sa nastaví prázdny string.
  Ak je objekt zaradený do vnorenej logickej skupiny, hodnota podadresára je vo forme: "logicka_skupina"/"logicka_skupina".
 2. Priame nastavenie.
 3. Podľa CVS\Repository adresára.

Exportovací podadresár si pamätá posledný nastavený podadresár.


Postup nastavenia parametra

Príslušnosť v logickej skupine

 1. Vyberte objekt, ktorý je členom nejakej logickej skupiny. V prípade, že objekt nie je členom žiadnej logickej skupiny, jeho zaradenie sa vykoná v konfiguračnom okne, záložka Logické skupiny.
 2. Stlač tlačidlo Nastav Exp. podadresár podľa Log. skupiny. Otvorí sa modálne okno informujúce o úspešnom/neúspešnom nastavení parametra.
 3. V zozname objektov - stĺpec Exportovací podadresár, sa zobrazí logická skupina pri objektoch, pre ktoré je tento parameter nastavený.

Priame nastavenie

 1. Stlačte tlačidlo Nastav Exp. podadresár. Otvorí sa modálne okno pre nastavenie podadresára.

  Priame nastavenie exp. podadresára


 2. Cestu napíšte priamo do textového poľa. Potvrďte tlačidlom Nastav.
 3. V zozname objektov - stĺpec Exportovací podadresár, sa zobrazí hodnota exportovacieho parametra pri objektoch, pre ktoré je tento parameter nastavený.

Podľa CVS\Repository adresára

 1. Stlačte tlačidlo Nastav Exp. podadresár. Otvorí sa modálne okno pre nastavenie podadresára.

  Nastavenie exp. podadresára podla CVS

   
 2. Ďalej stlačte tlačidlo  . Otvorí sa okno, v ktorom vyhľadáte požadovaný adresár obsahujúci CVS. Výber potvrďte tlačidlom OK. V prípade, že sa v danom adresári nenachádza CVS podadresár so súborom Repository, tak užívateľ bude môcť operáciu buď prerušiť, alebo použiť vybratú cestu, ktorá nebude na začiatku obsahovať cestu pre XML Repository adresár.

  Nastavenie exp. podadresára podľa CVS

 3. V zozname objektov - stĺpec Exportovací podadresár, sa zobrazí hodnota exportovacieho parametra pri objektoch, pre ktoré je tento parameter nastavený.

Nastavenie v editačnom okne objektu


Parameter sa nastavuje v konfiguračnom okne objektu (parameter Exportovací podadresár) dvoma spôsobmi:

 1. Priamym zadaním do editačného políčka.
 2. Cez tlačidlo , ktoré otvorí okno pre vyhľadanie požadovaného adresára obsahujúceho CVS.
  Výber potvrďte tlačidlom OK. V prípade, že sa v danom adresári nenachádza CVS podadresár so súborom Repository, tak užívateľ bude môcť operáciu buď prerušiť, alebo použiť vybratú cestu, ktorá nebude na začiatku obsahovať cestu pre XML Repository adresár.
Write a comment…