Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po spustení procesu D2000 CNF sa na obrazovke objaví nasledujúce okno.

Prostredie procesu D2000 CNF

Prostredie procesu D2000 CNF je tvorené týmito základnými časťami:

Poznámka:
Po spustení procesu D2000 CNF sa automaticky zobrazí výberové okno pre editovateľné objekty (okno je inak možné otvoriť výberom položky Editovateľné objekty z ponuky Objekty).

Súvisiace stránky:

Write a comment…