Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Panel s ponukami (Menu bar)

Proces D2000 CNF používa štandardný panel s ponukami operačného systému Windows NT. K dispozícii sú nasledujúce ponuky:

Systém
Objekty
Aplikačné parametre
Otvorené objekty
Pomoc

Položka Pomoc otvára online príručku D2000 CNF a dialógové okno poskytujúce informácie o stave a rozsahu licencie.

Súvisiace stránky:

Write a comment…