Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grafickým objektom (okrem grafického objektu typu Bitová mapa) je možné priradiť tzv. zobrazovaciu paletu. Zobrazovacia paleta obsahuje informácie o tom, ako sa parametre grafického objektu správajú vzhľadom na stav pripojeného objektu.

Zobrazovacia paleta (1) sa priradí danému grafickému objektu prostredníctvom paletky Pripojenie objektu v záložke Palety.

paletka Pripojenie objektu - záložka Palety

Od verzie V12267:

zmena poradia v rámci typu palety

kopírovanie pripojenej hodnoty medzi paletami

Write a comment…