XML Export slúži na získanie konfigurácie objektov vo forme XML súborov.

XML Export je možné spustiť:

XML Export ukladá konfiguráciu objektov do XML súborov s názvom <meno_objektu>.xml. K niektorým objektom sa vytvárajú aj binárne súbory s príponou bin, ktoré obsahujú doplňujúce údaje k objektom. Tieto súbory sú nevyhnutné pre XML Import. Bližší popis k binárnym dátam XML súboru je uvedený vo vlastnostiach typu SDT_RAW_DATA.

Výsledok operácie XML Export ovplyvňuje nastavenie exportovacích parametrov:

Parameter Export z klientov ESL funkcia XML Export kompletnej konfigurácie
WITH_CHILD Nastavenie parametrov pre klientov (dialóg). vždy OFF OFF
WITH_REFER vždy OFF OFF
WITH_DREFS vždy OFF OFF
FILE_TIME OFF alebo nastavené ON
CHECK_EXP ON alebo nastavené ON
ZERO_HOBJ OFF alebo nastavené OFF
SYS_VARS OFF alebo nastavené ON
UTF8_ENC vždy ON ON
GROUP_SOFT OFF alebo nastavené OFF
SUBDIR_EXP OFF alebo nastavené ON
EXP_LOGS OFF alebo nastavené OFF
NORM_D2REC OFF alebo nastavené OFF
NULL_PAMED OFF alebo nastavené OFF
EXP_PURE OFF alebo nastavené OFF

Poznámka: XML Export neexportuje do XML súborov object life logy typu CVS ani pri zapnutom exportovacom parametri EXP_LOGS.

Write a comment...