Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia pre vytvorenie cache. Prvá operácia Delete alebo  Insert do *WRITE* cache zakáže dočasné odpamätávanie.

Deklarácia

%EDA_EnableCacheV_V(
   INT  in _cacheId,
   BOOL in _bEnable,
   INT  out _errorCode
 );

Parametre

  Parameter Dátový typ Typ Popis
 1  cacheId  INT   IN Identifikátor cache.
 2  bEnable  BOOL   IN Povolenie/zakázanie dočasného odpamätávania hodnôt vypočítaných vektorov vo *WRITE* cache - štandardne je vypnuté.
 3  errorCode  INT  OUT Chybový (návratový) kód.
Write a comment...