Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Importovacie parametre predstavujú parametre nastavované pri operáciách XML Import a XML Update.
Nastavenie parametrov výrazne ovplyvňuje výsledok týchto operácii.

Medzi importovacie parametre patria:

NázovPopis
DB_ASYNCD2000 Server, po príprave všetkých dát na zápis do konfigurácie (databázy), nečaká na informáciu o ukončení zápisu.
UID_STRICTPri párovaní objektov alebo referencií objektu páruje striktne na základe UID, ak je zadané.
UID_USEXMLAk import predstavuje update objektu a UID objektu v XML súbore sa líši od UID objektu v D2000 Server, použije sa UID z XML súboru. Toto môže nastať iba pri vypnutom parametri UID_STRICT!
IGNR_CRCPri importe sa ignoruje neplatné alebo neexistujúce CRC v XML súbore. Použije sa čas modifikácie z XML súboru, aj keď je CRC neplatné (t.j. s konfiguráciou bolo ručne manipulované).
Pozn: použitie tohto parametra môže byť nebezpečné v redundantných systémoch. Ak niektorý z redundantných D2000 Serverov nebeží a existujúci objekt je upravený pomocou XML exportu a importu, pričom sa nezmení čas modifikácie, tak následne pri nábehu D2000 Servera nebude jeho konfiguračná databáza korektne zosynchronizovaná (cfgsynchro pracuje na základe času modifikácie).
IGNR_CHECKKontrola správnosti konfigurácie objektov sa ignoruje. Import prebehne aj pri výskyte chyby. Neodporúča sa tento parameter zapínať!
UPD_VARSImportujú sa aj XML súbory, ktoré reprezentujú objekty typu užívateľská alebo štruktúrovaná premenná.
GROUP_ADDRozhoduje o tom, či pri importe objektu typu logická skupina alebo skupina objektov bude členstvo objektov v danej skupine pripočítané na základe zoznamu v XML súbore. V opačnom prípade je členstvo objektov nahradené zoznamom z XML súboru.
IGNR_REFSPri importe sa úplne ignoruje rezervovaná sekcia <REFERENCES> vyskytujúca sa v XML súbore. Všetky referencie na objekty, ktoré sa nachádzajú v ostatných sekciách, sa v cieľovej konfigurácii vyhľadávajú výhradne cez meno. Referencie stratili informáciu o jednoznačnom identifikátore objektu (UID), type objektu a type hodnoty referencovaného objektu.
Pri párovaní referencie s konkrétnym objektom užívateľ si musí byť istý jedinečnosťou mena, nedochádza ku kontrole typu objektu a typu hodnoty referencovaného objektu.
Tento parameter sa odporúča zapínať len v odôvodnených prípadoch!!

Súvisiace stránky:

1 Comment

  1. Anonymous

    IGNR_REFS - Aj stĺpce definície štruktúr sa mapujú potom cez názvy stĺpcov a nie cez index, resp. poradové číslo (vraj)

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.