Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_TimerEnable


Funkcia
Funkcia povolí/zakáže generovanie udalosti OnTimer (riadiaca funkcia).
Deklarácia
%HI_TimerEnable(
   BOOL in bEnable
 )

Parametre
bEnable @TRUE - povolenie generovania udalosti OnTimer.
@FALSE - zakázanie generovania udalosti OnTimer.

Poznámka
Ak bEnable nadobudne hodnotu @TRUE, každých 250[ms] sa bude generovať udalosť OnTimer. Ak nadobudne hodnotu @FALSE, udalosť sa generovať nebude.
 
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Príklad
Obsluha udalosti OnTimer.
Write a comment…