Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_SetRectRounding


Funkcia
Funkcia %HI_SetRectRounding nastavuje zaoblenie rohov obdĺžnikov, textov v obdĺžniku s podkladom a okrajov windows prkov.

Deklarácia
%HI_SetRectRounding(
INT in _refId,
INT in _rounding1,
[, INT in _rounding2
, INT in _rounding3
, INT in _rounding4]
 )
Parametre
_refIdOdkaz na grafický objekt (referenčná premenná).
(referenčná premenná).
_rounding1zaoblenie rohov ľavý horný
_rounding2voliteľný parameter zaoblenia rohov pravý horný, ak nie je zadaný použije sa _rounding1
_rounding3voliteľný parameter zaoblenia rohov pravý dolný, ak nie je zadaný použije sa _rounding1 
_rounding4voliteľný parameter zaoblenia rohov ľavý dolný, ak nie je zadaný použije sa _rounding1
Poznámka

Parametre _rounding2,_rounding3,_rounding4 musia byť zadané všetky, alebo ani jeden.

Príklad
; nastavenie zaoblenia
%HI_SetRectRounding(_RFID_BOX, 2, 3, 4, 5)
%HI_SetRectRounding(_RFID_BOX, 0, 0, 0, 0)

; skrátene
%HI_SetRectRounding(_RFID_BOX, 2) ; nastaviť všetky zaoblenia na hodnotu 2
%HI_SetRectRounding(_RFID_BOX, 0) ; vypnúť všetky zaoblenia Write a comment…