Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_SetMinPictureSize


Funkcia
Funkcia nastaví minimálny rozmer danej schémy.
Deklarácia
%HI_SetMinPictureSize(
   INT in x,
   INT in y,
   BOOL in inside :=@TRUE
 )

Parametre
x Minimálna šírka schémy.
y Minimálna výška schémy.
inside Nastavenie rozmerov:
  • @TRUE - pre schému
  • @FALSE - pre okno schémy

Poznámka 1
Tretí parameter má význam len pre schémy, ktoré nie sú podschémy (t.j. nie sú umiestnené v zobrazovači typu Schéma).
Poznámka 2
Funkcia pre podschémy platí, iba ak majú označený parameter Min. rozmer v podschéme.
Poznámka 3
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Write a comment…