Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_SetLocVarStText


Funkcia
Funkcia nastaví pre lokálnu premennú alebo položku štruktúrovanej lokálnej premennej objekt typu Stavový text pre zobrazenie.
Deklarácia
%HI_SetLocVarStText (
   UNIVAL in _locVar
   HBJ    in  stText
 )

Parametre
_locVar Lokálna premenná schémy, alebo políčko štruktúrovanej lokálnej premennej schémy.
stText Odkaz na objekt typu Stavový text.

Popis
Funkcia nastaví pre lokálnu premennú schémy objekt typu Stavový text, ktorý sa použije pri zobrazovaní jej hodnoty. Stavový text je možné priradiť aj políčku lokálnej štruktúrovanej premennej schémy.
Toto priradenie sa nevzťahuje na zobrazenie štruktúrovaných premenných v prístroji typu Browser.
Príklad
%HI_SetLocVarStText (_locVar, StText\HBJ)
 
 %HI_SetLocVarStText (_rec[1]^Periode, StText\HBJ)

Write a comment…