Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_SetGraphDigitDesc


Funkcia
Funkcia nastaví popisy úrovniam na digitálnej osi grafu, ktorý je pripojený k zobrazovaču typu Graf.
Deklarácia
%HI_SetGraphDigitDesc(
   INT in refId,
   INT in axisNr,
   INT in firstLevelNr,
   TEXT in levelName1
   [, EXT in levelName2, ...]
 )
Parametre
refIdOdkaz na zobrazovač (referenčná premenná).
axisNrPoradové číslo osi.
firstLevelNrPoradové číslo prvej nastavovanej úrovne na digitálnej osi.
levelName1, levelName2, ...Popis úrovne.
Popis

Funkcia nastaví popisy úrovniam na digitálnej osi danej jej parametrom axisNr. Prvá nastavovaná úroveň je daná parametrom firstLevelNr - úroveň na dig. osi. Počet nastavených úrovní (popisov) je daný počtom popisov, ktoré sa nachádzajú v parametroch funkcie. Ich minimálny počet je 1, maximálny 99.

Write a comment…