Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_SetCursorWait


Funkcia
Funkcia zobrazí/zruší zobrazenie "WAIT" kurzora myši nad schémou.
Deklarácia
 %HI_SetCursorWait(
   BOOL in _bWaitCursor
 )

Parametre
bWaitCursor @TRUE - zobrazí "WAIT" kurzor myši,
@FALSE - zruší zobrazenie "WAIT" kurzora myši.

Poznámka
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Write a comment…