Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_PrintWindow


Funkcia
Funkcia vytlačí schému (riadiaca funkcia).
Deklarácia
%HI_PrintWindow(
   BOOL in bPreview := @TRUE
 )

Parametre
bPreview @TRUE - zobrazenie dialógu Preview pred tlačou.
@FALSE - skrytie dialógu Preview pred tlačou.

Popis
Funkcia vytlačí schému, v rámci ktorej je volaná.
Ak parameter bPreview nie je uvedený, alebo má hodnotu @TRUE, pred tlačou je užívateľovi ponúknutý dialóg Preview procesu D2000 HI.
Ak je hodnota parametra @FALSE, schéma bude vytlačená bez ďalších nutných akcií užívateľa.
Write a comment…