Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_OpenDynamGraph


Funkcia
Funkcia %HI_OpenDynamGraph otvorí dynamický graf.
Deklarácia
%HI_OpenDynamGraph(
   HBJ in _newObj,
   INT in _row,
   INT in _col,
   INT in _graphType
 )

Parametre
_newObj Odkaz na objekt.
_row, _col Indexy riadku/stĺpca v prípade štruktúrovanej premennej alebo štruktúrovaného archívu.
_graphType 0- single graf, 1-multigraf, 2-multigraf nový

Popis
Funkcia otvára dynamický graf s parametrami:
0 - single graf - graf iba pre daný objekt; môže mať alternatívne priebehy
1 - multigraf, objekt sa pridáva do posledného otvoreného multigrafu; ak je tento plný alebo neexistuje, vytvorí sa nový multigraf
2 - multigraf nový - objekt zakladá nový multigraf; ak je tento plný alebo neexistuje, vytvorí sa ďalší multigraf
Príklad
 %HI_OpenDynamGraph(Sec\HBJ,0,0,2) 

Write a comment…