Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_DisableHIHotKeys


Funkcia
Riadiaca funkcia zakáže/povolí klávesové skratku procesu HI.


Deklarácia
%HI_DisableHIHotKeys(IN BOOL _bDisable)
Parametre
_bDisablezakáže/povolí klávesové skratku procesu HI..
Popis

Klávesové skratky definované funkciou %HI_RegKeyHandler môžu kolidovať so skratkami procesu HI. Preto bola vytvorená funkcia %HI_DisableHIHotKeys, ktorá umožňuje zakázať klávesové skratky procesu HI.

Príklad


 ; zákaz klávesových skratiek procesu HI
 %HI_DisableHIHotKeys(@TRUE) 
 
 


Write a comment…