Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_ClosePicture


Funkcia
Funkcia zatvorí schému (Riadiaca funkcia).
Deklarácia
%HI_ClosePicture()

Parametre
Bez parametrov.
Príklad
Funkcia umožňuje zatvorenie schémy. Akcie zapísané za volaním funkcie budú vykonané (vykonávanie akcií nie je prerušené okamžite).
 
 %HI_ClosePicture() 

Poznámka
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Write a comment…