Pre mnohé dnešné systémy je typická, a niekedy aj nevyhnutná, 24-hodinová prevádzka 365 dní v roku, ktorú však nie je jednoduché zabezpečiť. Vzhľadom na fakt, že každé zariadenie má určitú životnosť a poruchovosť, je potrebné tieto faktory ošetriť. Jednou z alternatív je využitie redundancie, resp. zálohovania.

Redundantné systémy sa navrhujú pomocou viacerých kópií rovnakého prostriedku (napr. logickej siete alebo softvérového modulu). Zavedením redundancie sa zvyšuje prevádzková spoľahlivosť systému.
Klasické chápanie redundantného systému predstavuje jeden pracovný systém a ďalší systém (alebo viacero), ktorý čaká pripravený a pri výpadku pracovného systému tento plne nahradí.

Systémy D2000 ponúkajú viacero možností použitia redundancie. Tieto sú bližšie popísané v jednotlivých kapitolách:


Blog

O redundancie v systémoch D2000 si môžete prečítať aj blogy:


1 Comment

Write a comment...