Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

D2000 DBManager - ladenie výkonnosti

Oracle SQL Hints

Oracle SQL Hints sa používajú na postúpenie inštrukcie alebo odporúčania pre optimalizátor výkonu SQL príkazu.

Syntax:

	SELECT /*+ <orahint> */ ...
	UPDATE /*+ <orahint> */ ...
	DELETE /*+ <orahint> */ ...
	INSERT /*+ <orahint> */ ...

V ESL akciách sa zapisuje hodnota bez úvodných a koncových znakov /*+, */.

Príklad použitia:

 ;použitím APPEND sa riadky zapíšu priamo do dátových súborov a nie sú logované
 
 DBS_INSERT DB.AR_USER_PRAVO_TEMP, _Temp, _retCode ORAHINT "append"
 IF _retCode # _ERR_NO_ERROR THEN
 CALL [E.AR] LogError((%GetLastExtErrorCode())) ASYNC ON AR.EVH 
 ENDIF

Bližší popis je uvedený v dokumentácii k Oracle.

Write a comment…