Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Význam jednotlivých tlačidiel hlavného nástrojového panelu je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

tlačidlo Tlač Tlač grafov a grafických schém.
tlačidlo Posielanie správ Posielanie správ v procese D2000 HI. Viac informácií ...
tlačidlo Zostavy Otvorenie zostavy grafických informačných okien. Viac informácií ...
tlačidlo Schémy Otvorenie grafickej schémy. Viac informácií ...
tlačidlo Graf Otvorenie grafu. Viac informácií ...
tlačidlo Alarmy Zobrazenie aktívnych a blokovaných alarmov. Viac informácií ...
tlačidlo Browser Otvorenie prehliadača objektov systému D2000 - Browser. Viac informácií ...
tlačidlo Monitorovanie Prezeranie monitorovacej databázy. Viac informácií ...
tlačidlo Hodnoty z archívu Prezeranie archívu historických hodnôt. Viac informácií ...
tlačidlo Časové kanále Prezeranie dát časového kanála. Viac informácií ...
tlačidlo Štruktúrované premenné Práca so štruktúrovanými premennými. Viac informácií ...
tlačidlo Tabuľky Práca s tabuľkami. Viac informácií ...
tlačidlo Konfigurácia zostáv Konfigurácia zostáv (vytvorenie, zmena, zrušenie, zaraďovanie do logických skupín). Viac informácií ...
tlačidlo Konfigurácia grafov Konfigurácia grafov (vytvorenie, zmena, zrušenie, zaraďovanie do logických skupín). Viac informácií ...
tlačidlo Pomoc Zobrazenie pomocníka procesu D2000 HI (help).

Súvisiace stránky:

Write a comment…