Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Význam jednotlivých tlačidiel hlavného nástrojového panelu je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tlač grafov a grafických schém.

Posielanie správ v procese D2000 HI. Viac informácií ...

Otvorenie zostavy grafických informačných okien. Viac informácií ...

Otvorenie grafickej schémy. Viac informácií ...

Otvorenie grafu. Viac informácií ...

Zobrazenie aktívnych a blokovaných alarmov. Viac informácií ...

Otvorenie prehliadača objektov systému D2000 - Browser. Viac informácií ...

Prezeranie monitorovacej databázy. Viac informácií ...

Prezeranie archívu historických hodnôt. Viac informácií ...

Prezeranie dát časového kanála. Viac informácií ...

Práca so štruktúrovanými premennými. Viac informácií ...

Práca s tabuľkami. Viac informácií ...

Poznámky

Konfigurácia zostáv (vytvorenie, zmena, zrušenie, zaraďovanie do logických skupín). Viac informácií ...

Konfigurácia grafov (vytvorenie, zmena, zrušenie, zaraďovanie do logických skupín). Viac informácií ...

Zobrazenie pomocníka procesu D2000 HI (help).

Súvisiace stránky:

Write a comment…