Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

D2000 OBJApi - Inicializačné funkcie rozhrania

V tejto časti sú popísané funkcie slúžiace na nadviazanie a ukončenie komunikácie užívateľského procesu s jadrom systému D2000:

Write a comment…