Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia SendChildren vyžiada od procesu D2000 Server definície potomkov užívateľského procesu. Funkcia bude ukončená (návrat z funkcie sa uskutoční) až po príchode všetkých potomkov procesu.
Deklarácia
void SendChildren(NewDefinitionProc proc)

Parametre
Parameter proc je ukazovateľ na funkciu NewDefinitionProc, ktorá bude obsluhovať konfiguračné správy. Funkcia SendChildren vždy počká na spracovanie všetkých konfiguračných správ obslužnou funkciou NewDefinitionProc.

Write a comment…