Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia LogoffProc slúži na korektné ukončenie komunikácie s procesom D2000 Server. Je možné opätovne obnoviť komunikáciu volaním funkcie ConnectKernel.
Deklarácia
void LogoffProc(void)


Write a comment…