Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_GetOwnerInstance


Funkcia
Funkcia %HI_GetOwnerInstance vráti inštanciu schémy, do ktorej je aktuálna schéma vložená ako podschéma.
Deklarácia
INT %HI_GetOwnerInstance(
   [BOOL in bPhysical := True]
 )

Parametre
bPhysical Ak je hodnota parametra True, funkcia vráti číslo inštancie schémy, do ktorej je aktuálna schéma vložená.
Ak je hodnota parametra False, funkcia vráti požadované číslo inštancie schémy, do ktorej je aktuálna schéma vložená.

Popis
Ak schéma nie je otvorená ako podschéma, návratová hodnota funkcie je 0.
Príklad
 ENTRY btn_OnClick
 _ownerHBJ := %HI_GetOwnerHBJ()
 _ownerInstance := %HI_GetOwnerInstance()
 CALL [(_ownerHBJ)] Entry(_i) SYNC ON _FROM_HIP INSTANCE _ownerInstance
 _i := _i + 1
 END btn_OnClick 

 
V príklade je volaná RPC procedúra Entry schémy, ktorá obsahuje aktuálnu schému ako podschému.
Poznámka 1
Pozri funkciu %HI_GetOwnerHBJ.
Poznámka 2
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii. Týmto vzniká možnosť zistiť Inštanciu aj iných schém ako aktuálnej podschémy. HIX funkcia funguje len ak schéma, adresovaná cez [hobj, instanceId], má ESL skript.
Write a comment…