Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_EnableHI


Funkcia
Funkcia zakáže/povolí prácu s procesom D2000 HI (riadiaca funkcia).
Deklarácia
%HI_EnableHI(
   BOOL in bEnable
 )

Parametre
bEnable @TRUE - povolenie práce s procesom D2000 HI.
@FALSE - zakázanie práce s procesom D2000 HI.

Poznámka
Ak parameter bEnable nadobudne hodnotu @FALSE, bude práca s príslušným procesom D2000 HI zakázaná.
Write a comment…