Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proces D2000 HI (Human Interface - konzola operátora) zabezpečuje komunikáciu dispečerského a monitorovacieho systému D2000 s operátorom. Tento proces umožňuje zobrazovanie údajov systému pomocou grafického rozhrania GUI operačného systému Windows NT. Proces D2000 HI umožňuje:

  • zobrazovanie hodnôt a stavov objektov (meraných a počítaných bodov, staníc, liniek, alarmov) v grafickej a číselnej forme
  • ovládanie objektov: digitálne výstupy, analógové a celočíselné výstupy, stanice, časové výstupy
  • zobrazovanie grafov
  • zobrazovanie grafických reportov
  • prezeranie archivovaných hodnôt
  • prezeranie monitorovaných dát systému
  • štartovanie reportov
  • štartovanie povelových súborov
  • ovládanie alarmov (potvrdzovanie, blokovanie, odblokovanie)
Write a comment…