Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kategória linkyFunkčnosť
LonWorksPodarilo sa inicializovať dynamickú knižnicu LonWorks (ldv32.dll) a otvoriť špecfikované LON zariadenie.
MOXA IP Serial LibraryPodarilo sa inicializovať dynamickú knižnicu Moxa (Ipserial.dll), vytvoriť spojenie na špecifikované Moxa zariadenia a nastaviť parametre sériového portu.
RFC2217 ClientPodarilo sa nadviazať TCP spojenie s RFC2217 serverom a prípadne zistiť parametre sériového portu.
Serial
Serial Line Redundant
System&Line Redundant
Podarilo sa otvoriť sériový port a nastaviť požadované parametre sériového portu.
SerialOverUDP Device Redundant
SerialOverUDP Line Redundant
SerialOverUDP System&Line Redundant
Podarilo sa obsadiť (bind) špecifikovaný lokálny UDP port (porty).
TCP/IP-TCP
TCP/IP-TCP Redundant
Podarilo sa nadviazať TCP spojenie (klientské protokoly), resp. podarilo sa obsadiť (bind) špecifkovaný lokálny port (serverovské protokoly).
TCP/IP-UDPPodarilo sa obsadiť (bind) špecifikovaný lokálny UDP port.

Poznámka:

...