Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Spôsob zobrazeniaKreslenie objektu
Podľa predchodcuPoužije sa spôsob zobrazenia podľa naposledy platného stavového skriptu.
NormálnyObjekt je kreslený prvou farbou a prvou vzorkou - použité sú farby zodpovedajúce položkám 3, 4 a 5. Efekt stlačenia (pre 3D objekty) je závislý od konfigurácie položky 10.
Zakázaný

Objekt je kreslený prvou farbou a prvou vzorkou - použité sú farby zodpovedajúce položkám 3, 4 a 5. Efekt stlačenia (pre 3D objekty) je závislý od konfigurácie položky 10.

Pri tomto zobrazení je ovládanie objektu zakázané. D2000 V12.1N 

NekreslenýObjekt nie je v grafickej schéme kreslený vôbec.
Blikajúci
Pomaly blikajúci
Rýchlo blikajúci
Objekt bliká - striedavo sa vykresľuje prvou farbou a vzorkou (1.F/B/T - položky 3, 4 a 5) a druhou farbou a vzorkou (2.F/B/T - položky 6, 7 a 8).

Requirements

...


Info
titleSúvisiace stránky:

Konfigurácia paliet
Konfigurácia zobrazovacích paliet
Používanie zobrazovacích paliet

...