Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tento protokol na linkovej vrstve implementuje protokol Siemens SIMATIC 3964R a používa ho na čítanie z PLC a zápis do PLC. Protokol podporuje iba adresáciu datablokov (DB) 0-255.

Protokol obsahuje nasledovnú hlavičku definovanú systémom Control Web:

ByteNázovPopis
1IdIdentifikátor zóny ('D' = datablok)
2DBČíslo zóny (databloku)
3-4DWAdresa slova v rámci zóny (nižší a vyšší bajt)
5CmdPríkaz ('R' - čítanie, 'W' - zápis)
6-7CountPočet čítaných / zapisovaných slov

Protokol podporuje čítanie dát z riadiacich PLC automatov Siemens SIMATIC rady S5 a S7. PLC Simatic musia byť vybavené sériovými komunikačnými point-to-point modulmi - viac detailov viď popis protokolu Siemens SIMATIC 3964(R).

...