Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Siemens SIMATIC 3964(R) CW 

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Parametre protokolu linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol je implementáciou protokolu "SIMATIC 3964R" systému Control Web a vznikol kvôli uľahčeniu náhrady Control Web aplikácié technológiou D2000.

Tento protokol na linkovej vrstve implementuje protokol Siemens SIMATIC 3964R a používa ho na čítanie z PLC a zápis do PLC. Protokol podporuje iba adresáciu datablokov (DB) 0-255.

Protokol obsahuje nasledovnú hlavičku definovanú systémom Control Web:

ByteNázovPopis
1IdIdentifikátor zóny ('D' = datablok)
2DBČíslo zóny (databloku)
3-4DWAdresa slova v rámci zóny (nižší a vyšší bajt)
5CmdPríkaz ('R' - čítanie, 'W' - zápis)
6-7CountPočet čítaných / zapisovaných slov (nižší a vyšší bajt)

Protokol podporuje čítanie dát z riadiacich PLC automatov Siemens SIMATIC rady S5 a S7. PLC Simatic musia byť vybavené sériovými komunikačnými point-to-point modulmi - viac detailov viď popis protokolu Siemens SIMATIC 3964(R).

Konfigurácia komunikačnej linky


Parametre protokolu linky


Dialóg konfigurácia linky - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu linky:

Tab. č. 1

ParameterPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota

Mode

Spôsob komunikácie:

 • Active - aktívna komunikácia (posielanie výziev a prijímanie odpovedí)
 • Passive - odposluch komunikácie Control Webu s PLC. Odposlúchavajú sa odpovede PLC
 • Passive (duplex) - odposluch komunikácie Control Webu s PLC. Odposlúchavajú sa výzvy Control Webu a odpovede PLC

Pozn: aktívna komunikácia sa používa pri nahradení systému Control Web systémom D2000.
Odposluchy sa používajú počas rozbiehania systému D2000 a umožňuje paralelnú prevádzku so systémom Control Web.

Active
Passive
Passive (duplex)
Active

Max Data Size

Maximálna veľkosť dát (v bajtoch) čítaných jednou výzvou. K tejto veľkosti treba ešte pričítať 7-bajtovú hlavičku vo formáte Control Web na získanie celkovej veľkosti odpovede (bez duplikovaných DLE bajtov podľa štandardu SIMATIC 3964(R))4 až 249 B128 B

Retry Count (hex)

Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2

Retry Timeout

Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms100 ms

Debug Values

Zapína ladiace informácie o načítaných hodnotách meraných bodov. Odporúčame zapnúť iba v prípade nutnosti ladenia komunikácie, pretože výrazne zvyšuje záťaž CPU a spomaľuje komunikáciu.YES/NONO

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Siemens SIMATIC 3964(R) CW.
 • Adresný parameter sa nepožaduje žiadny, na jednej komunikačnej linke je možné komunikovať iba s jedným PLC SIMATIC.


Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parameter protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice (rovnaké ako parametre protokolu Siemens SIMATIC 3964(R)):

Tab. č. 1

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Wait Timeout
Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms50 milisek.
Max Wait Retry
Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-600
3964 (without BCC)
Povolenie protokolu 3964, t.j. verzie bez zabezpečenia prenosu kontrolnou sumou. Implicitne je použitý protokol 3964R so zabezpečením kontrolnou sumou BCC.YES/NONO

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ci, Di.

Adresa meraného bodu je kompatibilná s adresáciou meraných bodov v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP s nasledovnými obmedzeniami:

 • môžu sa používať iba "DB" adresy, t.j. dostupné sú iba premenné v data blokoch
 • protokol implementuje 1-bajtovú adresu data bloku, tj. podporuje adresáciu datablokov 0-255
 • dostupné sú všetky typy hodnôt s výnimkou typu STRING:

  Identifikátor <type>Popis
  XBit (boolean). Treba špecifikovať číslo bitu 0 až 7 - napr. DB9,X8.3
  BByte (8 bitov neznamiekovo).
  WWord (16 bitov neznamienkovo).
  DDouble word (32 bitov neznamienkovo).
  CHARCharacter (8 bitov znamienkovo).
  INTInteger (16 bitov znamienkovo).
  DINTDouble integer (32 bitov znamienkovo).
  BCDBCD-kódované 2-bajtové číslo (0-9 999)
  LBCDBCD-kódované 4-bajtové číslo (0-99 999 999)
  REALFloating point number (32 bitov podľa IEEE754).
  LREALLong floating point number (64 bitov podľa IEEE754).
  DTDate and Time, 8 bytov v BCD formáte.
  TIMETime (32 bitov znamienkovo) v milisekundách.
  TODTime of day (32 bitov neznamienkovo) v milisekundách.
 • príklady adries:
  DB3,REAL0
  DB3,W4
  DB3,B6

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 16. január 2020 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 10. júl 2020 - Podpora BCD a LBCD.

Súvisiace stránky:

Write a comment…