Funkcia %GetIndex


Popis

Funkcia vráti index hodnoty vektora, ktorá platí v danom čase. Ak v danom čase nie je platná žiadna hodnota vektora, tak vráti 0.

Deklarácia
INT %GetIndex(
	VECTOR	_values,
	TIME	_time
)
Parametre
_valuesZdrojové hodnoty.
_timeČas hodnoty.
Príklad
VECTOR _v;
INT _i;

%CreateVector(_src, _BT, _ET, _STEP);

-- Vráti index poslednej hodnoty vektora.
_i := %GetIndex(_src, _ET);

Súvisiace stránky:

Write a comment...