Jadrom celého jazyka EDA-L sú dostupné funkcie, ktoré umožňujú transformáciu a spracovanie dát, výpočet rôznych štatistík, zisťovanie a nastavovanie príznakov hodnôt, a pod.

Všetky vstavané EDA-L funkcie začínajú znakom "%" (percento), za ktorým nasleduje názov funkcie, otváracia zátvorka, parametre oddelené znakom "," (čiarka) a zatváracia zátvorka. Funkcie bez parametrov je možné volať aj bez písania zátvoriek za názvom funkcie.

Niektoré funkcie umožňujú vynechanie parametra, čo je realizované nezadaním jeho hodnoty. Ak za vynechaným parametrom má nasledovať ďalší parameter, zapíše sa len oddeľovač parametrov ",", za ktorým nasleduje zadaný parameter. Je možné vynechať aj viacero za sebou idúcich parametrov zápisom toľkých oddeľovačov, koľko parametrov sa má vynechať.

Write a comment...