EDA - Energetická databanka

Systémová dokumentácia

D2000 EDA je určená pre

 • Archivovanie údajov
  • Spracovanie hodnôt s časovou značkou
  • Organizovanie údajov do EDA Skupín
 • Výpočet/Bilancovanie časových radov
  • EDA-L - EDA jazyk - optimalizovaný na prácu s časovými radmi

Logická schéma EDA

Logická schéma EDA

Základné vlastnosti

 • Databanka pre prácu s veľkým objemom energ. informácií (časových radov)
 • Vysoký optimalizovaný výkon
 • Prispôsobiteľnosť pre rôzne riešenia
 • Silný matematický aparát pre rôzne výpočty
 • Tvorba užívateľských scenárov a zostáv
 • Otvorené riešenie – väzba na okolie (importy, exporty, ...)

Architektúra Client/Server

 • Silná optimalizácia na paralelizmus a zdieľanie dát
 • Jednoduchá škálovateľnosť
 • Množstvo rozhraní na čítanie a zápis dát
 • Profylaktika EDA servera v reálnom čase

Eda Client - rozhranie pre prístup k EDA

 • D2000 EDA API
 • EDA WorkBook – MS Excel / MS Word Addin / VisualBasic API
 • J-EDA - JAVA API

EDA Server - server proces integrovaný na EDA DB

 • Zníženie dátových tokov po sieti
  • výpočet na serveri

Zníženie dátových tokov po sieti

 • Paralelizácia (škálovateľnosť na n – nodov)
  • súbežná realizácia viacerých výpočtov

  • využitie výpočtových prostriedkov

Paralelizácia

 • Dátová cache
  • využitie pamäte - znovupoužitie vypočítaných dát

Dátová cache

   • Klientská cache – dáta klienta, viacero transakcií
   • Globálna cache – synchronizovaná na strane servera, spoločné zdieľanie dát medzi výpočtami, predčítané dáta

Globálna cache

 • Loadbalancing
  • rozdeľovanie výpočtovej záťaže

Rozdeľovanie výpočtovej záťaže


Write a comment...