Import a Export niektorých D2000 tabuliek

Okrem importu a exportu konfigurácie objektov systému D2000 je možný aj import a export niektorých tabuliek z konfigurácie systému D2000. Ide konkrétne o tabuľky SYS_COLORS, SYSTEM_TEXT, TRANS_MASKA, DICTIONARY, LANGUAGES, LOGDEF a NAME_RULES.

Tieto tabuľky sa môžu exportovať Tell príkazom XML_EXPORT_TABLE a importovať Tell príkazom XML_IMPORT_TABLE z procesu D2000 System Console.

Import tabuliek slovníka (LANGUAGES a DICTIONARY) má nasledujúce špecifiká:

  • Pri importe tabuľky LANGUAGES s prepínačom CleanTable = True sa zmažú všetky záznamy tabuľky DICTIONARY z databázy.
  • Po importe tabuľky LANGUAGES alebo DICTIONARY do databázy sa vždy vymaže celý slovník (jazyky aj kľúčové slová) zo štruktúr D2000 Servera a načíta sa z databázy.

Súvisiace stránky:

Write a comment...