D2000 System console

Proces D2000 System Console (Systémová konzola) je jedným z klient procesov systému D2000. Tento proces zabezpečuje interakciu človeka (operátora systému) so systémom D2000.

Proces D2000 SysConsole umožňuje:

  • zobrazovanie príslušnosti serverov k redundantným skupinám,
  • zobrazovanie a ovládanie stavu serverov v rámci redundantnej skupiny,
  • prezeranie textového výstupu serverov a procesov,
  • prezeranie toku správ medzi serverom a procesmi,
  • posielanie Tell príkazov serverom a procesom.

Poznámka: Aby bolo možné v D2000 System Console prezerať textový výstup D2000 procesu, je nutné, aby existovala TCP konektivita z počítača s bežiacim D2000 procesom na počítač, na ktorom beží D2000 System Console. Dôvodom je, že D2000 System Console si otvorí TCP port (nie fixný, ale pridelený OS), na ktorý sa D2000 proces následne pripojí a cez vzniknuté TCP spojenie posiela svoj textový výstup. Tzn., ak sú D2000 System Console a D2000 proces, ktorého výstup chceme vidieť, na rôznych sieťach a je medzi nimi firewall, tak musí byť na firewalle pravidlo (v symbolickej forme) PERMIT TCP HOST <IP_adresa_servera_s_procesom> HOST <IP_adresa_pocitaca_so_Sysconsole>.

Write a comment...