Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall * SetTransmitState)(HOBJ StID);
Parametre
StIDID objektu typu Stanica.
Popis

Prechod linky do stavu vysielanie. Má význam používať pred vysielaním (call-back funkcia WriteToLine), ak sa používa nastavenie "Custom" módu linky kategórie Serial alebo MOXA IP Serial Library..


Write a comment…