Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall * SetReceiveState)(HOBJ StID);
Parametre
StIDID objektu typu Stanica.
Popis

Prechod linky do stavu príjem. Má význam používať po vysielaní (call-back funkcia WriteToLine), ak sa používa nastavenie "Custom" módu linky kategórie Serial alebo MOXA IP Serial Library.


Write a comment…