Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
unsigned int _stdcall ReadPointValue(StationPar * St, PointPar * Pt)

Parametre
St Pointer na štruktúru StationPar.
Pt Pointer na štruktúru PointPar.

Popis
Funkcia ReadPointValue (_ReadPointValue@8 v Stdcall volacej konvencii) je nepovinná a volaná za účelom získania hodnoty konkrétneho meraného bodu po zápise novej hodnoty funkciou WritePointValue alebo po volaní ReadAllPoints.
Návratová hodnota
Hodnota Popis
RQ_OK

Požiadavka vybavená, všetko OK.

RQ_ERR

Nastala chyba (zariadenie nekomunikuje, je mimo prevádzky resp. iná chyba), stanica prechádza po návrate z funkcie do stavu COM_ERR resp. HARD_ERR.

RQ_IGNORED

Funkcia bola ignorovaná a stav stanice sa nemení.Súvisiace stránky:

Write a comment…