Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
unsigned int _stdcall WritePointValue(StationPar * St, PointPar * Pt, KomUniVal * Val, unsigned int * RdBack)

Parametre
St Pointer na štruktúru StationPar.
Pt Pointer na štruktúru PointPar.
Val Pointer na štruktúru KomUniVal (obsahuje novú hodnotu).
RdBack Pointer na hodnotu príznaku vyžiadania spätnej funkcie ReadPointValue.

Popis
Funkcia WritePointValue (v Stdcall volacej konvencií _WritePointValue@16) je nepovinná a volaná v prípade zápisu novej hodnoty do výstupného meraného bodu. Meraný bod prejde po úspešnom zápise do stavu Transient (viď položku StatType štruktúry KomUniVal), do normálneho stavu (InLimit, …) sa meraný bod dostane po spätnom prečítaní hodnoty zo zariadenia. Ak užívateľ vyžaduje spätné čítanie (volanie ReadPointValue), treba zapísať na adresu RdBack nenulovú hodnotu, nula zakáže volanie ReadPointValue.
Návratová hodnota
Hodnota Popis
RQ_OK

Požiadavka vybavená, všetko OK.

RQ_ERR

Nastala chyba (zariadenie nekomunikuje, je mimo prevádzky resp. iná chyba), stanica prechádza po návrate z funkcie do stavu COM_ERR resp. HARD_ERR.

RQ_IGNORED

Funkcia bola ignorovaná a stav stanice sa nemení.Súvisiace stránky:

Write a comment…