Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
unsigned int _stdcall ReadAllPoints(StationPar * St)

Parametre
St Pointer na štruktúru StationPar.

Popis
Funkcia ReadAllPoints (_ReadAllPoints@4 v Stdcall volacej konvencii) je nepovinná, ale jej použitie je odporúčané. Funkcia je volaná periodicky podľa nastavenia parametrov časových parametrov stanice Perióda pollingu. Jej úlohou je pokiaľ možno získať komunikáciou nové hodnoty všetkých meraných bodov danej stanice. Podľa vráteného návratového kódu je nastavovaný stav stanice.
Návratová hodnota
Hodnota Popis
RQ_OK

Požiadavka vybavená, všetko OK.

RQ_FORCE_READ_SINGLE_POINT Po návrate z ReadAllPoints KOM proces volá ReadPointValue pre všetky merané body na stanici.
RQ_FORCE_READ_FAST_SINGLE_POINT Po návrate z ReadAllPoints KOM proces volá ReadPointValue pre všetky merané body na stanici vo vzostupnom poradí podľa hodnoty FastAdr. Bližšie o adresách - adresy staníc a meraných bodov.
RQ_NULL Zákaz ďalších volaní ReadAllPoints pre túto stanicu.

RQ_ERR

Nastala chyba (zariadenie nekomunikuje, je mimo prevádzky resp. iná chyba), stanica prechádza po návrate z funkcie do stavu COM_ERR resp. HARD_ERR.

RQ_IGNORED

Funkcia bola ignorovaná a stav stanice sa nemení.Súvisiace stránky:

Write a comment…