Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia OpenObject slúži na otvorenie objektu pre užívateľský proces. Každá zmena hodnoty alebo stavu otvoreného objektu bude posielaná procesom D2000 Server užívateľskému procesu, ktorý ju môže spracovať funkciou NewValueProc.
Deklarácia
APIRET OpenObject(const char *name, BasObjInfoPtr data)

Parametre
Parameter name určuje meno otváraného objektu a v štruktúre data budú vrátené informácie o otváranom objekte. Položka data.Id určuje jednoznačný identifikátor objektu, ktorý je možné neskôr použiť vo funkcii NewValueProc na zistenie mena objektu a ako parameter funkcie CloseObject pri zatváraní objektu.
Návratový kód
Kód Popis
API_OK Korektné otvorenie objektu.
API_ObjNotExist Požadovaný objekt neexistuje.
API_TimeoutError Objekt sa nepodarilo otvoriť do požadovaného času.
API_ParamError Parameter data hodnotu null.


Súvisiace stránky:

Write a comment…