Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia CloseObject slúži na zatvorenie objektu pre užívateľský proces. Pre zatvorený objekt sa prestanú posielať zmeny jeho hodnoty alebo stavu.
Deklarácia
void CloseObject(HOBJ id) 

Parametre
Parameter id je jednoznačný identifikátor zatváraného objektu, ktorý bol získaný pri jeho otváraní.

Súvisiace stránky:

Write a comment…