Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_SetZoom


Funkcia
Funkcia nastaví zo skriptu ZOOM a podľa neho vrstvu.
Deklarácia
 %HI_SetZoom(
   REAL in _scale,
   INT in _x,
   INT in _y
 )

Parametre
scale Zmenšenie / zväčšenie oproti pomeru kreslenia 1:1.
x X-ová súradnica požadovaného stredu zoomu.
y Y-ová súradnica požadovaného stredu zoomu.

Poznámka 1
ZOOM bude upravený podľa viditeľnosti plochy (výrezu zo schémy), a to tak, aby sa nezobrazoval priestor mimo schému.
Po zadaní parametrov -1, -1, sú tieto interpretované ako požiadavka na zachovanie aktuálnych súradníc stredu schémy.
Poznámka 2
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Write a comment…