Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_SetPictureScroll


Funkcia
Funkcia %HI_SetPictureScroll nastaví hodnotu ľavého horného bodu v zoomovanej schéme na osi x,y.
Deklarácia
%HI_SetPictureScroll(
   INT in _x,
   INT in _y,
 )

Parametre
_x Hodnota ľavého horného bodu v zoomovanej schéme na osi x.
_y Hodnota ľavého horného bodu v zoomovanej schéme na osi y.

Poznámka
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Write a comment…