Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_SetPicturePos


Funkcia
Funkcia nastaví pozíciu schémy buď vzhľadom k obrazovke monitora, alebo k desktopu procesu D2000 HI.
Deklarácia
%HI_SetPicturePos(
   INT in x,
   INT in y,
   INT in _from := 0
 )

Parametre
x Vzdialenosť ľavého okraja schémy od ľavého okraja monitora alebo desktopu D2000 HI (podľa hodnoty parametra _from).
y Vzdialenosť horného okraja schémy od horného okraja monitora alebo desktopu D2000 HI (podľa hodnoty parametra _from).
_from Voliteľný parameter. Možné hodnoty:
  • 0 - pôvodné (default) správanie (viď Poznámka)
  • 1 - pozícia vzhľadom k obrazovke monitora
  • 2 - pozícia vzhľadom k desktopu D2000 HI

Poznámka
Pôvodné (default) správanie funkcií (t.j. ak parameter _from nie je definovaný, alebo jeho hodnota je 0).

Funkcia nastaví pozíciu schémy nasledovne:

A. Pre dialógové alebo dialógové modálne okná:

x Vzdialenosť ľavého okraja schémy od ľavého okraja monitora.
y Vzdialenosť horného okraja schémy od horného okraja monitora.


B. Pre iné okná (tzv. MDI okná):

x Vzdialenosť ľavého okraja schémy od ľavého okraja desktopu HI.
y Vzdialenosť horného okraja schémy od horného okraja monitora desktopu HI.

Poznámka 2
Funkcie nie sú určené pre prácu s tzv. toolbarovými schémami a pre nastavovanie pozície podschém (t.j. sú umiestnené v inej schéme).
Poznámka 3
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Write a comment…