Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_SetPictureIcon


Funkcia
Funkcia nastaví ikonu v hlavičke okna procesu HI


Deklarácia
%HI_SetPictureIcon(
   HBJ in icon
 )
 
Parametre
iconIkona ktorá bude použitá v v hlavičke okna procesu HI
Poznámka

Ikona v hlavičke schémy bude nahradená zakadou ikonou. Ak sa namiesto odkazu na ikonu mapu zadá nulové ID alebo odkaz na objekt ktorý nie je ikona, ostanie mieto vyhradené pre ikonu prázdne.

Príklady


%HI_SetPictureIcon(NICE_ICO.ico\HBJ)

%HI_SetPictureIcon(0)
Write a comment…