Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_SetModeMove


Funkcia
Funkcia nastaví zo skriptu schému do režimu MOVE - (pre posun schém - do módu "PACKY"). Má význam iba pre schémy so zoomom (Naťahovacie so zoomom) alebo vrstvami (Naťahovacie s vrstvami).
Deklarácia
%HI_SetModeMove()

Parametre
Bez parametrov.
Poznámka
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Write a comment…