Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_SetModeCtrl


Funkcia
Funkcia nastaví zo skriptu schému do módu ovládania. Zruší režim schémy MOVE alebo ZOOM. Má význam iba pre schémy so zoomom (Naťahovacie so zoomom) alebo vrstvami (Naťahovacie s vrstvami)
Deklarácia
%HI_SetModeCtrl()

Parametre
Bez parametrov.
Poznámka
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Write a comment…