Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_SetCurrLayerIgnoreZoom


Funkcia
Funkcia nastaví zo skriptu vrstvu a tá bude daná bez ohľadu na veľkosť zoomu.
Deklarácia
 %HI_SetCurrLayerIgnoreZoom(
   INT in _layerNr
 )

Parametre
_layerNr Nastavenie vrstvy.

Popis
Ak je číslo vrstvy z rozsahu vrstiev v schéme, nastaví sa príslušná vrstva. Takto nastavená vrstva sa nemení po zmene zoomu v schéme.
Ak je číslo vrstvy 0, nastaví sa vrstva podľa aktuálneho zoomu a schéma naďalej mení vrstvu podľa zoomu.
V ostatných prípadoch sa nevykoná žiadna činnosť.
Poznámka
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Write a comment…